סוף שבוע באשקלון
02.04.2009-04.04.2009
סוף שבוע שקבלנו מהצבא באשקלון