חג שני של פסח תשעא
24.04.2011-25.04.2011
טיול בפארק הירדן - 24.4.2011