שלדמינג, אוסטריה: חופשת סקי עם המילרים
02.01.2011-09.01.2011
03-04.01.2011