הלידה - 12.5.2008
12.05.2008
ניתוח קיסרי בית החולים רבקה זיו