טיול שנתי - 2.6.08
02.06.2008
כיתה א בית הספר וילקומיץ